Září 2018

Vloženo: 3. září 2018

Jsme rádi, že jsme pro Vás v září mohli spustit nové webové stránky, které jdou s dobou. Stránky vynikají především svou přehledností a oproti původním stránkách jsou nyní krásně zobrazitelné i na mobilním telefonu.

Rozšířili jsme také obsahovou stránku a galerii, kde si můžete předem před návštěvou naší kanceláře prohlédnout fotografie naší kamenické práce, rakví či květinové výzdoby.

Vloženo: 1. září 2018

S politováním Vás informujeme o dočasném uzavření Wachtlerovy pohřební kaple. Od září 2018 není možné až do dokončení oprav využívat tento prostor pro smuteční obřady.

Wachtlerova pohřební kaple je národní kulturní památka SR nacházející se v bratislavské městské části Staré město na Ulici 29. srpna na Ondřejském hřbitově v sektoru I. Za národní kulturní památku byl objekt prohlášen 7. prosince 1988.

Červenec 2017

Vloženo: 12. července 2018

Dne 10. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 193/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Jde o rozsáhlou novelu o bezmála stovce novelizačních bodů, která svým rozsahem nemá v zákoně o pohřebnictví doposud obdoby. Má být zaměřena především na sladění platné právní úpravy s novým občanským zákoníkem, ale také doplnit a upřesnit konkrétní podmínky podnikání v oboru pohřebních služeb, na úpravu balzamace a konzervace a při provozování pohřebišť, a to včetně stanovení sankčních ustanovení, to vše s cílem zajistit zvýšení kvality poskytovaných služeb, na zvýšení ochrany spotřebitele či na změnu působnosti obcí v oblasti pohřbívání (tzv. sociální pohřby). Jako nezbytná byla vyhodnocena nová právní úprava pohřbívání mrtvě narozených dětí a odborné přípravy pro výkon živností v oblasti pohřebnictví. Dílčích změn však přináší ještě více.

Vloženo: 5. července 2018

V posledních letech stoupá tradičně zájem o pohřby žehem. O kremaci nebožtíka žádají tři čtvrtiny pozůstalých.

První krematorium bylo v Čechách otevřeno již v roce 1918 v Liberci.

A "Proč pohřeb žehem?" Důvody jsou především ekologické. Tento způsob pohřbívání šetří půdní fond, budováním vsypových louček odpadá městům starost o opuštěné hroby.