Nejčastější dotazy

Každý pohřeb je jiný. Každá rodina je jiná. Rodina by měla zvolit takový typ obřadu, který vyhovuje jejím potřebám v době ztráty. Mezi možnostmi, které je třeba zvážit, jsou: tradiční služba s vystavením a pohřbením do země, tradiční služba s kremací, kremace s pamětní službou nebo jakékolivé uspořádání, které je vhodné pro Vaši rodinu. Mnoho lidí nyní využívá našich služeb předběžného plánování a předběžného financování, aby zajistilo, že jejich přání budou vykonána po jejich smrti a aby ušetřili rodinu a přátele před dalším stresem.
Pohřeb může být stejně jedinečný jako člověk, který zemřel. Fotografie nebo videoprezentace jsou příklady několika způsobů, jak zobrazovat a oslavovat život milovaného člověka. Výstavní tabule jsou také příležitostí k vzpomínce při tvorbě zobrazení.
Vy a vaše rodina. Pohřeb může být stejně tak extravagantní jako jednoduchý, v závislosti na Vašich přáních. Druh služby a další vybrané položky určují cenu pohřbu. Odhad nákladů na vybrané položky a služby je poskytován rodině a náš všeobecný ceník je k dispozici pro snadnou orientaci. Pohřeb nemusí být extravagantní, jelikož kazety a urny jsou k dispozici ve všech úrovních nákladů tak, aby vyhovovaly potřebám každé rodiny. Předběžné plánování a předfinancování pohřbu může pomoci kontrolovat náklady. Tím, že rozhodujete včas, vyvarujete se nutnosti volby v době, kdy jsou vaše emoce zesíleny. Předběžné plánování a předběžné financování vám také poskytnou příležitost vyčlenit finanční prostředky, které lze využít k zaplacení části nebo celé služby.
Plánováním a uspořádáním pohřbu předem máte možnost s rodinou diskutovat o svých přáních. Mít podrobnosti o pohřební nebo pamětní službě milovaného člověka umožňuje rodinám, aby se rozhodovali kvalifikovaně. Předfinancování pohřbu vám umožňuje vyčlenit finanční prostředky na pokrytí nákladů za pohřební úkony. Tyto výdaje mohou být částečně nebo úplně financovány prostřednictvím legálního založení pohřební společnosti nebo životního pojištění. Tyto fondy jsou úročeny a jsou plně převoditelné.

Odpovědi na další otázky

Pohřby jsou důležitým krokem v procesu truchlení, stejně jako příležitost k uctění života. Nabízejí rodinným příslušníkům a přátelům podpůrné prostředí, kde se navzájem shromažďují a podporují ve ztrátě, stejně jako oslavují život, který s milovanou osobou prožili. Projděte si náš seznam nejčastějších otázek a odpovědí, abyste se mohli dozvědět více o celém procesu.

Jaký typ pohřbu vyhovuje Vaší rodině?

Každý pohřeb je jiný. Každá rodina je jiná. Rodina by měla zvolit takový typ obřadu, který vyhovuje jejím potřebám v době ztráty. Mezi možnostmi, které je třeba zvážit, jsou: tradiční služba s vystavením a pohřbením do země, tradiční služba s kremací, kremace s pamětní službou nebo jakékolivé uspořádání, které je vhodné pro Vaši rodinu. Mnoho lidí nyní využívá našich služeb předběžného plánování a předběžného financování, aby zajistilo, že jejich přání budou vykonána po jejich smrti a aby ušetřili rodinu a přátele před dalším stresem.

Co můžeme udělat pro to, aby byl pohřební obřad více osobní?

Pohřeb může být stejně jedinečný jako člověk, který zemřel. Fotografie nebo videoprezentace jsou příklady několika způsobů, jak zobrazovat a oslavovat život milovaného člověka. Výstavní tabule jsou také příležitostí k vzpomínce při tvorbě zobrazení.

Co určuje cenu pohřbu?

Vy a vaše rodina. Pohřeb může být stejně tak extravagantní jako jednoduchý, v závislosti na Vašich přáních. Druh služby a další vybrané položky určují cenu pohřbu. Odhad nákladů na vybrané položky a služby je poskytován rodině a náš všeobecný ceník je k dispozici pro snadnou orientaci. Pohřeb nemusí být extravagantní, jelikož kazety a urny jsou k dispozici ve všech úrovních nákladů tak, aby vyhovovaly potřebám každé rodiny. Předběžné plánování a předfinancování pohřbu může pomoci kontrolovat náklady. Tím, že rozhodujete včas, vyvarujete se nutnosti volby v době, kdy jsou vaše emoce zesíleny. Předběžné plánování a předběžné financování vám také poskytnou příležitost vyčlenit finanční prostředky, které lze využít k zaplacení části nebo celé služby.

A co předplánování a predfinancování pohřbu?

Plánováním a uspořádáním pohřbu předem máte možnost s rodinou diskutovat o svých přáních. Mít podrobnosti o pohřební nebo pamětní službě milovaného člověka umožňuje rodinám, aby se rozhodovali kvalifikovaně. Předfinancování pohřbu vám umožňuje vyčlenit finanční prostředky na pokrytí nákladů za pohřební úkony. Tyto výdaje mohou být částečně nebo úplně financovány prostřednictvím legálního založení pohřební společnosti nebo životního pojištění. Tyto fondy jsou úročeny a jsou plně převoditelné.